ШТО НУДИМЕ

Нашата понуда е составена од идеја до реализација на:

Станбен простор/објекти
Деловен простор
Семејни куќи
Посебни услуги:
- Градба
- Реконструкција
- Санација
- Проектирање и архитектура

НАШИ КЛИЕНТИ

Како наши поголеми клиенти може да ги наброиме:

ГРАНИТ – Скопје
КНАУФ – Скопје
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ – Скопје
ПРОТОТИП – Скопје
ГЕИНГ – Скопје
РОЛОМАТИК – Скопје
БРИЛИЈАНТ – Штип
ИН ПУМА – Скопје
ПЕЛИСТЕР – Битола
БИТЕКСИМО – Битола
ИЛИНДЕН – Струга
ПРОСПЕРА – Куманово
ОЗОН – Скопје
КАРМЕН – Охрид
ГИБСАР – Скопје
ЕЛЕКТРОЛАБ – Скопје
ЅВЕЗДА КОМЕРЦ – Неготино
КРИН – Прилеп
ТОПЛИНА – Охрид
АЛБСИГ – Скопје
ГАЛЕБ - Охрид